Meditasjon er samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som har til hensikt å øve opp og senere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå (og holde på) en bestemt sinnstilstand.

Nøyaktig hvilken sinnstilstand det siktes mot varierer litt mellom de forskjellige typene meditasjon, men typiske mål er en eller flere av følgende: avslappning (både fysisk og psykisk); løsriving fra ukontrollert tankeflukt og derved økt konsentrasjonsevne; større innsikt og forståelse av verden; en tankemessig og/eller følelsesmessig pause fra hverdagens mas og problemer.

Selve øvelsene som brukes for å oppnå dette, varierer også mellom meditasjonstypene.

  Org.nr.:

  994 566 911

   

Adresse:

 

Rom 109, Mellomveien 50   

9007  Tromsø

Telefon:

 

95 84 70 68

E-post:

 

akupunktoren@gmail.com

Web:

 

www.harmoniakupunktur.no

Org. nr.:

 

994 566 911