Meditasjon er samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som har til hensikt å øve opp og senere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå (og holde på) en bestemt sinnstilstand.

Nøyaktig hvilken sinnstilstand det siktes mot varierer litt mellom de forskjellige typene meditasjon, men typiske mål er en eller flere av følgende: avslappning (både fysisk og psykisk); løsriving fra ukontrollert tankeflukt og derved økt konsentrasjonsevne; større innsikt og forståelse av verden; en tankemessig og/eller følelsesmessig pause fra hverdagens mas og problemer.

Selve øvelsene som brukes for å oppnå dette, varierer også mellom meditasjonstypene.

  Org.nr.:

  994 566 911

   

Adresse:


Siva Innovasjonssenter Tromsø Sykehusvegen 23,  9019 Tromsø

   

Telefon:


95 84 70 68

   

E-post:


akupunktoren@gmail.com

   

Web:


www.harmoniakupunktur.no

   

Org. nr.:


994 566 911