Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) består av urtemedisin, akupunktur, tuinakopping, meditasjon, Qi Gong og Tai Chi.

Felles for alle disse metodene er at de tar utgangspunkt i teoriene om Yin og yang, og Qi. Yin og yang er to motsatte, polære kvaliteter som er avhengig av og utfyller hverandre.

Qi er vital energi, og den sirkulerer i kroppen i kanaler som kalles meridianer. En forutsetning for god helse er at det er nok Qi i kroppen og at den flyter fritt.

   

Adresse:


Siva Innovasjonssenter Tromsø Sykehusvegen 23,  9019 Tromsø

   

Telefon:


95 84 70 68

   

E-post:


akupunktoren@gmail.com

   

Web:


www.harmoniakupunktur.no

   

Org. nr.:


994 566 911